całymi godzinami [dniami, miesiącami, latami i in.]


całymi godzinami [dniami, miesiącami, latami i in.]
całymi godzinami [dniami, miesiącami, latami i in.] {{/stl_13}}{{stl_7}}'ze szczególnym naciskiem: bardzo długo; przez wiele dni, tygodni itd.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Całymi miesiącami czekałem na odpowiedź z ambasady. Całymi dniami chodziliśmy po nadmorskich bulwarach. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • cały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, cali {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się (do kogoś, czegoś) w sposób kompletny, zupełny; obejmujący bez reszty wszystkie elementy; wszystek, zupełny, pełny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • godzina — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. godzinanie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jednostka czasu trwająca jedną dwudziestą czwartą doby, składająca się z sześćdziesięciu minut (skrót: h) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Coś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • miesiąc — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. miesiącsięcy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kalendarzowa jednostka rachuby czasu – dwunasta część roku, obejmująca 28–31 dni (w przybliżeniu równa okresowi jednego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rok — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u; lm M. lata, D. lat {{/stl 8}}{{stl 7}} okres, w którym Ziemia obiega Słońce, liczący 365 dni (co cztery lata 366 dni) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rok bieżący, miniony, ubiegły, przyszły. Przed rokiem. Za rok.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzień — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. dnia; lm M. dni || dnie (w połączeniu z liczebnikami tylko dni), D. dni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okres od świtu do zmierzchu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzień krótki, długi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień